Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì giống và khác nhau?

0
onthinhanh img - Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau?

Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì giống và khác nhau?

Trả lời 

Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần:

– Giống nhau: cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

– Khác nhau: pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, đặc biệt là còn có một số điều luật bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Em hãy nêu những công lao đóng góp của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *