Truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?

0
onthinhanh img - Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?

Truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?

Trả lời  

Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu. Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

Xem thêm:  Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *