Tình hình văn hoá nước ta trong các thế kỉ I – VI có điểm gì nổi bật? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Tình hình văn hoá nước ta trong các thế kỉ I – VI có điểm gì nổi bật? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Trả lời  

Loading...

– Những nét nổi bật về văn hoá:

+ Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán tại các quận.

+ Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo được du nhập vào nước ta.

– Người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán riêng vì đại bộ phận dân ta sống ở các làng, xã vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền như: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu,… đã được hình thành vững chắc từ lâu đời, trở thành đặc trưng riêng của người Việt, bản sắc dân tộc Việt.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang - Âu Lạc.