Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc

0
onthinhanh img - Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc

Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc

Dàn ý

I. Mở bài

Từ xưa đến nay, tôn sư trọng đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc ta

II. Thân bài

  1. Giải thích

– Tôn sư: Tôn: Tôn trọng, sư: thầy. Tôn sư là kính trọng người thầy

– Trọng đạo: Trọng là coi trọng, đạo là đạo đức, đạo lí

=> Trong cuộc sống cần phải biết kính trọng người thầy, đề cao đạo lí làm người, đạo đức

  1. Chứng minh

– Đây là một truyền thống quý báu của người Việt từ xưa đến nay

– Từ xưa đến nay, người Việt luôn coi trọng đạo lí, vai trò của người dạy học

– Một số câu tục ngữ đề cao vai trò của người thầy và đạo lí như

+ “Không thầy đố mày làm nên”

+ “Tiên học lễ, hậu học văn”

  1. Suy nghĩ của bản thân về truyền thống này

– Đây là một truyền thống quý báu của dân ta cần được lưu giữ và phát huy

– Truyền thống này dạy chúng ta phải biết đạo lí làm người và những tri thức khác về đời sống tự nhiên

– Trong trường học

+ Học sinh cần phải tôn trọn, lễ phép với thầy cô

+ Yêu mến và biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô

–  Trong xã hội

+ Những người không phải là thầy nhưng dạy chúng ta biết những điều hay lẽ phải thì đều được tôn trọng

+ Mỗi người cần hình thành cho bản thân ý thức về cách sống của mình phù hợp với đạo lí của dân tộc

III. Kết bài

Xem thêm:  Cảm nghĩ sâu sắc nhất về câu chuyện Chiếc lược ngà lớp 10

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của con người Việt Nam, dù ở thời đại nào thì truyền thống này vẫn như một chân lí đúng đắn cần được giữ gìn và phát huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *