Những điểm khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

Những điểm khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

Trả lời

Loading...

Nội dung so sánh

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Nơi xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên

Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, vùng Lưỡng Hà

Hi Lạp, Rô-ma

Điếu kiện tự nhiên

Lưu vực các dòng sổng lớn, đất đai màu mỡ, dễ trồng trọt

Ven biển Địa Trung Hải, đất xấu, có nhiều cảng tốt

Thời gian ra đời

Cuối thiên niên kỉ IV, đầu thiên niên kỉ IIITCN

Đầu thiên niên kỉ 1TCN

Các ngành kinh tế chính

nghề nông trồng lúa

thủ công nghiệp, thương nghiệp

Các tầng lớp xã hội

vua, quý tộc, nông dân,

nô lệ

nô lệ và chủ nô

Thể chế nhà nước

Quân chủ chuyên chế cổ đại

Dân chủ chủ nô

Những điểm khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
4.5 (89.2%) 263 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Những dấu hiệu nào chứng tỏ trình độ sản xuất của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã tiến bộ hơn so với người thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long?