Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Trả lời  

Loading...

 Nhà nước Âu Lạc bị Triệu Đà chia rẽ nội bộ, các tướng giỏi như Cao LỖ, Nồi Hầu phải về quê, nhà vua chủ quan không đề phòng nên bị thất bại nhanh chóng trước cuộc tấn công xâm lược của Triệu Đà năm 179 TCN. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ.

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?
3.1 (61.05%) 38 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm