Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Trả lời  

Loading...

– Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, nông nghiệp phát triển, sớm tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên… dẫn tới xã hội có giai cấp…

– Do nhu cầu làm thuỷ lợi, cần liên kết nhiều công xã…

Loading...
Xem thêm:  Hãy khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang