Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Trả lời 

Loading...

– Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia – dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời…

– Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần rất quan trọng cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc ở thời kì sau.

Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.
4.6 (92.1%) 162 đánh giá
Loading...