Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trả lời 

Loading...

Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa.