Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó?

Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó? Trả lời   + Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán). + Ra sức bóc lột dân ta bằng … Read more

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì?

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì? Trả lời   – Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta (nội dung chính của chính sách…) làm … Read more

Trình bày nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo cửa Hai Bà Trưng.

Trình bày nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo cửa Hai Bà Trưng. Trả lời Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán: – Về phía quân xâm lược Hán: thời gian – tướng chỉ huy – lực lượng – tấn công Hợp Phố … Read more

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học, đường phố, quận,… mang tên Hai Bà Trưng.

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học, đường phố, quận,… mang tên Hai Bà Trưng. Trả lời   – Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: thể hiện ý … Read more

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta như thế nào? có điểm gì khác trước?

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta như thế nào? có điểm gì khác trước? Trả lời   – Trước đó, Âu Lạc bị gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao, đến đầu thế kỉ III … Read more

Những biểu hiện mới trong thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Giao Châu thời kì từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là gì?

Những biểu hiện mới trong thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Giao Châu thời kì từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là gì? Trả lời   –  Bên cạnh nghề sắt, nghề gốm cổ truyền rất phát triển về kĩ thuật và chủng loại. Biết trang trí và tráng men đồ gốm … Read more

Tình hình văn hoá nước ta trong các thế kỉ I – VI có điểm gì nổi bật? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Tình hình văn hoá nước ta trong các thế kỉ I – VI có điểm gì nổi bật? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? Trả lời   – Những nét nổi bật về văn hoá: + Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ … Read more

Hãy trình bày nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

Hãy trình bày nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.  Trả lời Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: – Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. – Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu … Read more