Dàn ý bài: Chứng minh câu nói “Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống” trong Vợ nhặt

Em hãy lập dàn ý bài: Chứng minh câu nói “Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống” trong Vợ nhặt. A, Mở bài: -Giới thiệu tác giả Kim Lân và tác phẩm “Vợ nhặt” -Nói đôi điều về ý kiến cần được chứng minh “Những người đói, họ … Read more

Dàn ý bài: Phân tích vẻ đẹp nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn "Mảnh trăng cuối rừng" của Nguyễn Minh Châu

Em hãy phân tích vẻ đẹp nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn "Mảnh trăng cuối rừng" của Nguyễn Minh Châu. A,Mở bài – Nguyễn Minh Châu được xem là nhà văn tiêu biểu của văn học kháng chiến chống Mĩ. Với những đặc trưng nổi bật của Nguyễn Minh Châu thời này là cảm hứng … Read more