Hãy trình bày tóm lược tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Hãy trình bày tóm lược tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII.

– Về chính tri:  

Loading...

– Về xã hội:

Trả lời 

– Về chính trị:

+ Nhà Lê suy yếu, dẫn đến sự sụp đổ của triều Lê và sự thành lập triều Mạc. Hình thành cục diện Nam triều – Bắc triều.

+ Cuối cùng, sau chiến tranh Trịnh – Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong – Đàng Ngoài, hình thành hai chính quyền: "vua Lê – chúa Trịnh" và "chúa Nguyễn"ở hai đàng.

– Về xã hội:

+ Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân.

+ Chiến tranh phong kiến liên miên ; nhân dân chết chóc, đói khổ, li tán.

Hãy trình bày tóm lược tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII.
4 (80%) 17 đánh giá
Loading...