Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc.

0
onthinhanh img - Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang - Âu Lạc.

Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc.

Trả lời  

– Thạp đồng Đào Thịnh (Yên Bái).

– Trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam).

– Thành cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).

 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Lý Bí đã làm gì sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi? Em hiểu thế nào về nghĩa tên gọi "Vạn Xuân"?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *