Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau: 

Trả lời 

Loading...

Nội dung

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian

Thế kỉ IIITCN-thế kỉ XIX

Thế kỉ V-thế kỉ XV, XVI

Kinh tế

–  Nông nghiệp

–  Đóng kín trong các công xã nông thôn

–   Nông nghiệp

–   Đóng kín trong các lãnh địa

–   Công thương nghiệp ngày càng phát triển

Xã hội

 

Hai giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân

Hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô

Tổ chức nhà nước

Chế độ quân chủ chuyên chế quyền hành tập trung trong tay vua

Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực của nhà Vua bị hạn chế, chỉ từ thế kỷ XVI trở đi thì đi thì quyền lực mới tập trung vào tay vua

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Chứng minh: Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần.