Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

0
onthinhanh img - Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Trả lời

Nhà Tần: gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam

Nhà Hán: Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam

Nhà Đường: Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô họ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *