Em hãy giải thích câu danh ngôn: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”.

0
onthinhanh img - Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống".

Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống".

Trả lời      

Lịch sử cho ta biết tất cả những việc xảy ra trong quá khứ, cho chúng ta biết được tổ tiên ông cha ta đã sống và lao động như thế nào. Lịch sử như một người thầy khuyên nhủ ta phải biết ơn những người đã tạo ra nó và biết quý trọng những gì mình đang có.

Xem thêm:  Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *