Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?

Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?

Trả lời 

Loading...

Vua Lê Thái Tổ lệnh cho con em các tướng và các đầu mục về quê nhận ruộng đất cày cấy. Năm 1429, ông lại ra lệnh: vườn của các quan ở kinh thành đều phải trồng hoa hoặc rau đậu, nếu bỏ hoang sẽ bị thu hồi.

Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?
4.8 (95.68%) 74 đánh giá
Loading...
Xem thêm:  Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu diễn ra như thế nào?