Dàn ý đề: phân tích Nỗi sầu oán của người cung nữ trích Cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều – Văn 10

Đề bài: Em hãy lập dàn ý để phân tích Nỗi sầu oán của người cung nữ trích Cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều I. Mở bài – Điển hình cho thể loại thơ Nôm, đạt khả năng phản ánh rõ sự thật về thời đại,vấn đề nhân đạo,trình độ nghệ thuật bậc thầy – … Read more