Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

onthi - Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? Trả lời     – Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đất nước và dân tộc…  – Hiểu được những thành quả ngày nay chúng ta đang thừa hưởng là do công lao của tổ tiên, ông bà, của cả dân tộc trong … Read more