Cảm nghĩ của em về một người bạn

Đề bài: Nêu cảm nghĩ của mình về một người bạn Tôi có rất nhiều bạn, với nhiều độ tuổi, tính cách và hoàn cảnh sống khác nhau, mỗi đứa mỗi số phận, đứa thì nghèo cơm phải lo ba bữa nhưng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và cố gắng học hành thật … Read more

Một quyển sách tốt là một người bạn hiền, bằng một số tác phẩm tiêu biểu hãy làm rõ điều này

Đề bài: một quyển sách tốt là một người bạn hiền, bằng một số tác phẩm tiêu biểu hãy làm rõ điều này Sách là nơi chứa đựng, tổng hợp những kiến thức, trí thức của khoa học và đời sống, mà nhìn vào người ta thấm nhuần thành tư tưởng và đạo lý làm … Read more